Centrální

Centrální reprosoustavy se umisťují pod nebo nad TV přijímač a vyzařují tzv. dialogový kanál.