17.08.2018

Testování síťového filtru

AV zařízení se neustále vylepšují pro co nejlepší obraz a zvuk, ale přívod energie pro ně je stále více zaneřáděn všelijakým rušením. Vyskytuje se v něm nejen řada rušení a zkreslení základní sinusovky 50 Hz, ale i stejnosměrná složka. Většinu z toho mají na svědomí stále více rozšířené spínané zdroje, které se používají pro vysokou energetickou účinnost. I přes řadu opatření v konstrukci přístrojů se citlivá AV technika s tím ne zcela dokáže vypořádat a výsledný zvuk i obraz je tak více či méně ovlivněn. Proto se vyrábí celá řada více či méně účinných vf filtrů, fitrů DC složky a oddělovacích transformátorů.

Jedním z výrobců kvalitních síťových filtrů a oddělovacích síťových transformátorů je malá rodinná firma Mudra Akustik. Výhodou všech filtrů a lišt Mudra Akustik je víčko, která zabrání zaprášení vnitřku nevyužitých zásuvek. Testování byla podrobena zásuvková lišta Mudra Akustik LS. Ta má celkem šest zásuvek s přepěťovou ochranou. První dvě zásuvky - černé jsou přímé - bez filtru, do kterých se zapojují výkonové zesilovače, čtyři fitrované zásuvky - šedé jsou pro zdroje signálu, které jsou citlivější na čistotu napájení. Hodnoty naměřené u testované domácí zásuvky jsou díky malému rozvodnému okruhu a malé vzdálenosti od distribučního transformátoru poměrně příznivé. V běžném domácím rozvodu obvykle překračují maximum použitého měřícího přístroje. Jak je zřejmé, kvaltní přívodní kabel spolu s vestavěným filtrem sníží hodnotu rušení i u nefiltrovaných zásuvek. Filtrované zásuvky jsou pak prakticky bez rušení. Udržení čistého proudu pro přístroje předpokádá i použití kvalitních a stíněných napájecích kabelů k přístrojům.

Testování síťového filtru