13.08.2015

K poslechu Audiovector

Mezi nové značky, které jsme zařadily do naší nabídky jsou reprosoustavy Audiovector. Reprosoustavy značky Audiovector jsou ručně vyráběné v Dánsku.
Vyznačují se dokonalým řemeslným zpracováním a perfektním frekvenčním vyvážením. Firemní strategie označená jako IUC ( Idividual Upgrade Concept) umožní vylepšit stávající model na model vyšší (v rámci stejné modelové řady). Vylepšení spočívá nejen ve výměně měničů a elektronické výhybky, ale i v odstranění drobných rýh a škrábanců na skříni. Soustavy dostanou i nové výrobní číslo a nové přepravní boxy…zkrátka to jsou nové reprosoustavy. Koncept přináší zákazníkovi cca 40% úsporu proti nákupu nového modelu.
O společnosti AUDIOVECTOR 

Ole Klifoth – zakladatel a majitel společnosti Audiovector
Společnost Audiovector byla pod názvem F3/LYD založena v roce 1979 jako reakce na určitý druh nespokojenosti nad kvalitou nabízených reprosoustav na trhu. Zakladatel Ole Klifoth měl za sebou řadu let strávených prodejem mnoha značek, které u něj dokonce dosáhli i učitého uznání v kvalitě jejich zvuku, nikdy však toto uznání nebylo natolik dokonalé, aby v něm mohla uhasnout touha vypořádat se osobně s fenoménem reprodukce zvuku ve vysoké zvukové kvalitě.Realita jako předobraz reprodukce.
Mnoho lidí říkalo, že být nespokojený s nabídkou na trhu je pouze pocit, že to je pouze a jenom otázkou vkusu. Ole Klifoth si to ovšem nemyslel. Jako člověk žijící v centru Kodaně byl velmi častým návštěvníkem hudebních vystoupení, ať už se jednalo o klasickou hudbu, jazz, rockový koncert. Živá hudba a její přesný převod do domácího prostředí bylo to, co jej naprosto fascinovalo a naplňovalo energií. Úspěch se dostavil, nastolená cesta a vize se ukázaly být správné. Komerční úspěch modelu Trapez byl natolik výrazný, že společnost okamžitě katapultoval mezi významné výrobce ve Skandinávii a o značku se začalo zajímat mnoho zahraničních obchodníků.


Dnes Audiovector patří mezi respektované výrobce nejkvalitnějších hi-fi reproduktorů na světě. Svou pozici by si nevytvořil bez zástupu desítek tisíc spokojených vlastníků, které umí i po desítkách let zaujmout novým, originálním přístupem, který však vždy vychází z prvotních cílů Ole Klifotha, být co nejblíže živé hudbě. Kromě materiálově a technologicky špičkovému provedení stojí za úspěchem především péče o každého zákazníka. Významným je z tohoto pohledu rok 1996, ve kterém byl spuštěn zcela unikátní koncept IUC, tedy program umožňujícím vlastníkům reproduktorů Audiovector posouvat se v modelové nabídce značky stále výš a výš. Pravý význam projektu snáze pochopíme, když si uvědomíme fakt, že ze všech dosud vyrobených reprosoustav Audiovector (od roku 1979) je ve službě plných 85%.


Ve společnosti Audiovector jsou přesvědčeni, že existuje přímá úměra mezi kvalitou zvuku a rukodělnou prací, kterou se na vzniku reprosoustav podílí. Existuje mnoho kvalitních, technicky dokonalých hi-fi výrobků, které jsou však ve svém výsledku bez emocí, studené, chladné. O kvalitě či nekvalitě zvuku rozhoduje celá řada aspektů, někdy i doslova drobností. Jako příklad můžeme uvést správné dotažení šroubů měniče k ozvučnici, které, pokud není kontrolováno, nebo ještě lépe uděláno člověkem, může mít zásadní negativní vliv na výsledný zvuk celé reprosoustavy. A takto by šlo pokračovat. Hudbu vytvářejí nadaní, výjimeční lidé a její následování prostřednictvím reprodukčních zařízení nelze nikterak zjednodušovat.


PREMIOVÉ SOUČÁSTKY 
Tam, kde je to důležité pro kvalitní zvuk jsou v konstrukci použity jen nejlepší součástky.  Kondenzátory s 1 % tolerancí, na zakázku vyráběné reproduktory u firmy Scan –Speak. Velká pozornost je věnována i ostatním dílům reprosoustav, jako jsou například  speciální šrouby z karbonové oceli.

VLASTNÍ KONSTRUKCE REPRODUKTORŮ
Většina z používaných reproduktorů je vlastní firemní konstrukce. Není to jenom tříramenný koš, membrány a kmitačky (ve většině případů samozřejmě z titanu), ale i magnetické obvody jsou navženy v Kodani a manuelně sestaveny v Dánsku podle firemní specifikace u firmy Scan-Speak – světově známé továrny na high-end reproduktory.

UPGRADE JAKO CESTA ZA VYŠŠÍMI MODELY. V obchodní strategii Audiovectoru zaujímá koncept IUC ( Idividual Upgrade Concept), tedy možnost posunout se v technologických zlepšeních jednotlivých modelů výše významnou úlohu. Unikátní, neobyčejný, ohromující, to jsou jen některé z komplimentů, které na adresu konceptu u Audiovectoru slyšeli. Seznamte se s detailní nabídkou. Jsme přesvědčeni, že je to ten nejlepší způsob, jak se se zvukem Audiovector nejlépe seznámit.
Technologie AUDIOVECTOR 

ADC – Active Direct Concept

Znalci vědí, že pasivní reprosoustavy mohou dosahovat špičkových kvalit, ale aktivní ještě vyšších. Je to samozřejmě výrazně komplikovanější a v konkrétním poslechovém prostoru hraje roli celá řada dalších aspektů, nicméně, obecně se dá konstatovat, že tam kde pasivní reproduktor předvádí svá maxima, může aktivní koncepce bez ustání pokračovat dále. Ve spolupráci s anglickou společností Naim Audio vytvořil Audiovector koncept umožňující zákazníkům upgrade jejich pasivních reproduktorů na aktivní, spolu se zajímavým rozšířením o modul Discreet, který umí přijímat hudbu bezdrátově, což oceníte při přehrávání z moderních zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety apod.
IUC – Individual Upgrade Concept

Veškeré reprosoustavy Audiovector vyrobené od roku 1996 je možné upgradovat v rámci jednotlivých kategorií, případně je možné pro konkrétní model zajistit jeho aktivní variantu. Koncept přináší zákazníkovi cca 40% úsporu proti nákupu reproduktoru modelu, nadto, naši špičkoví zaměstnanci se po obdržení zásilky do továrny podílejí (prakticky řečeno) na vzniku zcela nového páru. Odstranění drobných rýh a škrábanců, výměna měničů, výměna elektronické výhybky, nové výrobní číslo, nové přepravní boxy…zkrátka, nové reprosoustavy Audiovector.
LCC – Low Compresion Concept

Základním předpokladem pro fungování měniče jako takového je co možná nejpřímější a nejlehčí pohyb v magnetickém poli vytvářeném kolem cívky. Zcela klíčovými prvky jsou rychlost a tedy schopnost okamžité reakce na daný impuls. Pokud měnič v této chvíli jakkoli omezíme, výrazně degradujeme výslednou zvukovou kvalitu soustav. Jako jeden z našich zásadních konstrukčních postupů proto považujeme využívání slitin titanu, který má klíčový podíl na dokonalé, ničím neomezené práci našich měničů. Stojí doslova a do písmene za vysoce ceněnou schopností reprosoustav „být rychlými“, mnozí také říkají bezkompresními reprosoustavami.

SEC – Soundstage Enhancement Concept

SEC je technologie nabízející autentickou hudební scénu prostřednictvím přesně navržených portů, situovaných zrcadlově proti vlastním středo basovým a výškovým měničům. Technologie se opírá o základní filozofii Audiovector, tedy tvorbu bezkompresních reprosoustav. Hluboké basy, střední kmitočty, ale také kmitočty nejvyšší nejsou nikdy svazovány ani jakkoli ovlivňovány kabinetem, vždy mají volný, rychlý, ničím neomezený pracovní prostor.
NES – No Energy Storage

No Energy Storage reaguje na poznatek, že měnič nepodává svůj nejlepší možný výkon, pokud je jeho performance ovlivněna vlastní hmotností. Audiovector vyvinul precizní aretovací mechanismus s přesnou kontrolou momentu, kterým je každý měnič spojen s ozvučnicí a nedochází tak k žádným parazitním zákmitům či potencionálnímu zkreslení ovlivňujícímu výsledný zvukový obraz.K poslechu Audiovector